Var ändrar jag i min profil?

Vilka användaruppgifter har jag?

Hur anmäler jag frånvaro?

Hur får jag en överblick över prov och läxor?

Hur ändrar jag från veckovy till dagvy som standard när jag loggat in?

Var hittar jag ledighetsansökan?

Hur aktiverar jag RSS-­‐läsare till din smartphone?

Hur aktiverar jag RSS – funktionen till din mail i SchoolSoft?

Finns det någon SchoolSoft-­‐app?

Övrigt