Idag den 9 februari infaller Safer Internet Day 2016. Dagen har instiftats för att främja ett säkrare internet, framför allt för barn och unga. SID har arrangerats sedan 2004 och involverar även länder utanför Europa. Under åren har SID blivit ett uppmärksammat event som firas i mer än 90 länder i hela världen. I år kommer Statens medieråd att rikta sig med en kampanj till barnens viktigaste resurs: föräldrarna.

Undersökningar visar att många föräldrar oroar sig mycket för att deras barn ska råka illa ut på internet. De allra flesta föräldrar anser sig ha ett mycket stort ansvar för barnens medieanvändning.

Samtidigt upplever många barn att föräldrarna ”sällan eller aldrig” pratar om saker de gjort eller sett på internet.

Fakta

  • 90 % av föräldrarna till barn och unga mellan 13 och 16 år anser sig ha ett mycket stort ansvar när det gäller skydd av barn och unga när de använder medier. Samma siffror gäller för åldersgruppen 9–12 år, och för 17–18 år är siffran något lägre: 79%.
  • Barnens liv på internet är något som oroar föräldrar. 65% av föräldrarna till barn mellan 13 och 16 år oroar sig för att deras barn ska bli mobbat eller hotat på nätet.
  • När vi däremot har frågat barn om hur ofta de och deras föräldrar eller andra vuxna brukar prata om saker de gjort eller sett på nätet svarar 48 % av barnen i samma åldersgrupp (13–16 år) att de och deras föräldrar sällan eller aldrig pratar om saker de gjort eller sett på Internet.

Källa: Föräldrar & medier 2015 och Ungar & medier 2015, Statens medieråd 2015.

Läs mer här: https://www.saferinternetday.org/